1. علی غلامی , محمد مهدی شریعتی , داودعلی ساقی , سعید زره داران , ارزیابی صفت نسبت کلیبر با صفات رشد در گوسفند کردی , سومین سمینار ملی مدیریت پرورش دام و طیور , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۱۸
  2. امین اله وطن دوست ابجهان , فتح اله بلداجی , عباسعلی ناصریان , سعید زره داران , سید محسن حسینی , اثر جایگزینی کنجاله گوار با کنجاله سویا در جیره اوایل شیردهی گاوهای هلشتاین بر تولید شیر و متابولیتهای خونی و رفتارهای تغذیه ای , ششمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۵