1. علیرضا شهدادی , محمد مهدی شریعتی , محمدرضا نصیری , سعید زره داران , داوود علی ساقی , تجزیه و تحلیل ژنتیکی طول عمر تولیدی و ارتباط آن با صفات تولیدی در گاو‌های هلشتاین ایران , علوم دامی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۸, صفحه ۱۷-۲۸
 2. حسین نعیمی پوریونسی , محمد مهدی شریعتی , سعید زره داران , مهدی جباری نوقابی , اثرات فصل و سن هنگام اولین زایش بر خصوصیات ژنتیکی و فنوتیپی پارامترهای منحنی شیردهی گاوهای شیری هلشتاین شکم اول ایران , علوم دامی , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶, صفحه ۳-۱۲
 3. فرشته قدمگاهی , سعید زره داران , مجتبی آهنی آذری , مونا صالحی نسب , خصوصیات ژنتیکی صفات رشد و تولید تخم مرغ در مرغان بومی استان خراسان رضوی به روش بیزی , پژوهشهای علوم دامی ایران , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳, صفحه ۸۴-۹۲
 4. بهناز زرین کمر , سعید حسنی , سعید زره داران , حسین عبدالهی , رحمت سمیعی , تعیین ضرایب اقتصادی برخی صفات مهم در گوسفند نژاد زل گلستان , پژوهش های تولیدات دامی , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳, صفحه ۱۷۷-۱۸۴
 5. بهنام قربانی , تقی قورچی , پروین شورنگ , سعید زره داران , بررسی روند تجزیه پذیری دانه جو و سویای پرتوتابی شده با سطوح مختلف پرتو گاما و اثر آنها در عملکرد پرواری بره ها , پژوهش های تولیدات دامی , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳, صفحه ۵۸-۶۷
 6. زینب رحمانی , سعید حسنی , سعید زره داران , سونیا زکی زاده , علیرضا خان احمدی , بررسی چند شکلی اگزون 17 ژن DGAT1 و ارتباط آن با درصد چربی شیر گوسفندان نژاد کردی ایستگاه اصلاح نژاد شیروان , بیوتکنولوژی کشاورزی , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱, صفحه ۵۷-۶۸
 7. اکرم شبانی , فتح اله بلداجی , بهروز دستار , تقی قورچی , سعید زره داران , تاثیر ضایعات ماهی تخمیری در تغذیه جوجه های گوشتی بر جمعیت میکروبی دستگاه گوارش و فراسنجه های خون , علوم دامی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱, صفحه ۱۷-۳۰
 8. مونا صالحی نسب , سعید زره داران , مختارعلی عباسی , صادق علیجانی , سعید حسنی , تجزیه و تحلیل خصوصیات ژنتیکی و فنوتیپی صفات کیفیت تخم مرغ در مرغ های بومی اصفهان , پژوهش های علوم دامی , دوره ( ۲۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰, صفحه ۱۶۵-۱۷۷
 9. معصومه غلامی , ابوالقاسم گلیان , حسن کرمانشاهی , سعید زره داران , مقایسه زیست فراهمی پروتئینات و اکسید منگنز در سنین اولیه جوجه های گوشتی , علوم دامی ایران , دوره ( ۴۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹, صفحه ۲۰۳-۲۱۳
 10. لیلا شاه محمدی , مجتبی آهنی آذری , النا دهنوی , سعید زره داران , فیروز صمدی , محمدرضا نصیری , رحمت سمیعی , علیرضا خان احمدی , سهیل یوسفی , بررسی چندشکلی واریانت های G1 و G8 ژن GDF9 و ارتباط آن ها با دوقلوزایی در گوسفند زل , ژنتیک نوین , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶, صفحه ۳۰۷-۳۱۲
 11. امین عشایری زاده , بهروز دستار , محمود شمس شرق , علیرضا صادقی ماهونک , سعید زره داران , تاثیر تغذیه کنجاله کلزای تخمیری بر کاهش جمعیت سالمونلا در جوجه های گوشتی , علوم دامی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶, صفحه ۱۲۱-۱۳۲
 12. اکرم شبانی , فتح اله بلداجی , بهروز دستار , تقی قورچی , سعید زره داران , تاثیر جیره های حاوی ضایعات ماهی تخمیری بر عملکرد رشد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی , علوم دامی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶, صفحه ۷۵-۸۶
 13. حمید غلامی , محمود شمس شرق , مهدی ضرابی , سعید زره داران , تاثیر سطوح مختلف پودر کرم خاکی (Eisenia fetida) بر عملکرد، خصوصیات لاشه و پارامترهای خونی در جوجه های گوشتی , پژوهش های تولیدات دامی , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶, صفحه ۷۰-۷۶
 14. وحیده رزم آذر , نور محمد تربتی نژاد , جمال سیف دواتی , سعید زره داران , تاثیر ارقام مختلف پوست انار بر قابلیت هضم ماده خشک، جمعیت پروتوزا و تولید گاز متان به روش آزمایشگاهی , پژوهش در نشخوارکنندگان , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶, صفحه ۱۱۱-۱۳۲
 15. رقیه طعنه گنبدی , مجتبی آهنی آذری , سعید زره داران , علیرضا خان احمدی , عبدالحکیم توغدری , بررسی ارتباط چندشکلی ژن کاپاکازئین با میزان تولید و ترکیبات شیر در شترهای استان گلستان , مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶, صفحه ۶۱-۶۶
 16. سعید زره داران , صادق علیجانی , مونا صالحی نسب , ردیابی ژن های عمده برای برخی از صفات اقتصادی مرغان بومی استان یزد با استفاده از روش های مختلف آماری , پژوهش های تولیدات دامی , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۵, صفحه ۱۶۳-۱۷۰
 17. حمید غلامی , محمود شمس شرق , مهدی ضرابی , سعید زره داران , اثر سطوح مختلف پودر کرم خاکی (Eisenia fetida) بر عملکرد و کیفیت گوشت ران و سینه در جوجه های گوشتی , تحقیقات تولیدات دامی , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳, صفحه ۶۳-۷۵
 18. حسین محب الدینی , عبدالحسین طهماسبی , بهروز دستار , یوسف جعفری , سعید زره داران , بررسی رشد و نمو غدد هیپوفارنژیال در زنبورهای کارگر ایرانی (Apis mellifera meda) تغذیه شده با سطوح مختلف تیامین , علوم دامی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳, صفحه ۲۰۳-۲۱۲
 19. امین عشایری زاده , بهروز دستار , محمود شمس شرق , علیرضا صادقی ماهونک , سعید زره داران , کاهش گلوکوزینولات ها در کنجاله کلزا به روش تخمیر حالت جامد و اثرات آن بر عملکرد و جمعیت میکروبی دستگاه گوارش جوجه های گوشتی , علوم دامی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳, صفحه ۳-۱۶
 20. یحیی محمدی , محمد مهدی شریعتی , سعید زره داران , محمد رزم کبیر , محمد باقر صیادنژاد , محمد باقر زندی , مقایسه دقت برآورد ارزش اصلاحی ژنومی برای صفات تولید در گاوهای هلشتاین ایران با روش های پارامتری و ناپارامتری , تولیدات دامی , دوره ( ۱۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۱, صفحه ۱-۱۱
 21. بتول اصغری , سعید زره داران , یوسف جعفری , سعید حسنی , الیاس لطفی , پیش بینی پاسخ ایمنی همورال برعلیه گلبول قرمز گوسفندی بر اساس شمار گلبول های سفید خونی در بلدرچین ژاپنی - Coturnix japonica , Journal of Animal Environment-محیط زیست جانوری , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۱, صفحه ۱۷-۲۲
 22. زهرا تراز , محمود شمس شرق , فیروز صمدی , پونه ابراهیمی , سعید زره داران , مقایسه اثر ضدباکتریایی عصاره های مختلف کاسنی و تاثیر آن بر قابلیت هضم مواد مغذی و جمعیت میکروبی دستگاه گوارش در جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی , تحقیقات تولیدات دامی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲, صفحه ۳۷-۴۵
 23. مرتضی قاسمی هدک , تقی قورچی , سعید زره داران , احمد طاطار , بهنام قربانی , اثر مقادیر مختلف و اندازه ذرات کانی های آلومینوسیلیکاته و گلاکونیت بر ناپدید شدن شکمبه ای ماده خشک، مصرف خوراک، قابلیت هضم مواد مغذی و فراسنجه های خونی گوسفند دالاق , تحقیقات تولیدات دامی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶, صفحه ۲۱-۳۷
 24. امیررضا صفائی , نورمحمد تربتی نژاد , هرمز منصوری , سعید زره داران , اثرات بیولوژیکی تفاله انگور بر فراسنجه های عملکرد رشدو متابولیت های خونی بره های پرواری افشاری , علوم دامی , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۵, صفحه ۶۱-۷۴
 25. امیر رضا صفایی , نور محمد تربتی نژاد , هرمز منصوری , سعید زره داران , تعیین ترکیبات مغذی، فراسنجه های تجزیه پذیری (ماده خشک، ماده آلی و پروتئین) و پروتئین قابل متابولیسم تفاله انگور و لیموترش به روش درون کیسه ای , پژوهش های علوم دامی , دوره ( ۲۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳, صفحه ۱۸۷-۱۹۹
 26. مهدی خرمشاهی , فیروز صمدی , فرزانه گنجی , سعید زره داران , صبا صمدی , تاثیر پودر برگ کنگرفرنگی بر عملکرد، وزن اندام های داخلی و برخی فراسنجه های خونی بلدرچین ژاپنی مسموم شده با تتراکلریدکربن , پژوهش های علوم دامی , دوره ( ۲۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳, صفحه ۵۷-۶۷
 27. مهناز احمدی همدانی , یوسف جعفری آهنگری , سعید زره داران , تاثیر سطوح مختلف زرده تخم مرغ در رقیق کننده تریس بر کیفیت اسپرم قوچ زل در شرایط سردسازی و انجماد , پژوهش های تولیدات دامی , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰, صفحه ۱۲۲-۱۳۴
 28. ساناز عباسی , سعید حسنی , سعید زره داران , علیرضا خان احمدی , رضا اشکانی فر , تجزیه و تحلیل ژنتیکی درصد پروتئین شیر با استفاده از مدل تابعیت تصادفی در گوسفند کردی شیروان , پژوهش در نشخوارکنندگان , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷, صفحه ۹۵-۱۰۸
 29. بهروز دستار , امین عشایری زاده , سعید زره داران , بهاره شعبان پور , امید عشایری زاده , رضا میرشکار , تاثیر حذف مکمل ویتامینی در جیره های با سطح متفاوت انرژی بر عملکرد و ترکیب لاشه جوجه های گوشتی در مواجه با تنش گرمایی , علوم دامی , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷, صفحه ۱۱۱-۱۲۲
 30. حسین محب الدینی , بهروز دستار , محمود شمس شرق , سعید زره داران , اثر محدودیت کمی خوراک و تغذیه وعده ای بر عملکرد، ترکیبات لاشه و عارضه آسیت در جوجه های گوشتی , علوم دامی , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷, صفحه ۱۳۵-۱۴۶
 31. امیر رضا صفایی , نور محمد تربتی نژاد , هرمز منصوری , سعید زره داران , اثرات افزودن پلی اتیلن گلیکول بر تولید گاز متان در شکمبه، قابلیت هضم و انرژی قابل متابولیسم تفاله های انگور و لیموترش , پژوهش های تولیدات دامی , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۵, صفحه ۸۳-۹۵
 32. مجید مهدوی کلاته نو , نورمحمد تربتی نژاد , سعید زره داران , فرید مسلمی پور , رحمت سمیعی , استفاده از کنجاله گوار به جای کنجاله دانه های روغنی معمول در تغذیه بره های نر پرواری نژاد زل مازندران , پژوهش در نشخوارکنندگان , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲, صفحه ۵۱-۶۶
 33. موسی الرضا راسته , بهروز دستار , محمود شمس شرق , سعید زره داران , امید عشایری زاده , تاثیر سطوح مختلف جو جوانه زده بر عملکرد مرغ های تخم گذار و خصوصیات کیفی تخم مرغ در شرایط انبارداری مختلف , تحقیقات تولیدات دامی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲, صفحه ۴۳-۵۲
 34. فرشته قدمگاهی , سعید زره داران , مختارعلی عباسی , مجتبی آهنی آذری , مونا صالحی نسب , تعیین تفاوت ژن PEPCK-C به روش PCR-RFLP و ارتباط آن با صفات عملکردی در مرغان بومی استان خراسان رضوی , مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲, صفحه ۱۲۷-۱۳۴
 35. ﺑﻬﺮوز دﺳﺘﺎر , ﻣﺤﻤﻮد ﺷﻤﺲ ﺷﺮق , سعید زره داران , ﺣﺴﻴﻦ ﻣﺤﺐاﻟﺪﻳﻨﻲ , بررسی عملکرد و شیوع آسیت در جوجه های گوشتی در پاسخ به برنامه های محدودیت غذایی و تغذیه وعده ای , پژوهشهای علوم دامی ایران , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱, صفحه ۲۶۸-۲۷۴
 36. سیده زینب رسولی , سعید زره داران , مجتبی آهنی آذری , بهاره شعبانپور , محمود شمس شرق , تجزیه و تحلیل ژنتیکی صفات مربوط به کیفیت گوشت در بلدرچین ژاپنی , پژوهش های علوم دامی , دوره ( ۲۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱, صفحه ۱-۱۳
 37. محمد حسین خالقی , سعید زره داران , سعید حسنی , همایون فرهنگفر , علیرضا اقبال , تجزیه ژنتیکی صفت تولید شیر توسط مدل روز آزمون با تابعیت ثابت و تصادفی در گاوهای شیری هلشتاین استان یزد , پژوهش در نشخوارکنندگان , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۳, صفحه ۱۳-۳۰
 38. الیاس لطفی , سعید زره داران , مجتبی آهنی آذری , بررسی اثرات ثابت موثر بر برخی خصوصیات تولیدی و تولید مثلی در بلدرچین ژاپنی , پژوهش های علوم دامی , دوره ( ۲۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۳, صفحه ۷۳-۸۴
 39. صالحی نسب م , سعید زره داران , عباسی م ع , مقایسه مدلهای مختلف برای تخمین وراثت¬پذیری و روند ژنتیکی وفنوتیپی برخی صفات اقتصادی در مرغان بومی استان یزد , پژوهش های علوم دامی , دوره ( ۲۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۱, صفحه ۸۵-۹۵
 40. سعید زره داران , حکیمه امام قلی بگلی , بررسی استفاده از نشانگرهای ژنتیکی در برنامه های اصلاح نژاد مرغان بومی , پژوهش های علوم دامی , دوره ( ۲۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲, صفحه ۱-۹
 41. کمالیان ا , قورچی ت , خوروش م , کارگر ش , قربانی غ , سعید زره داران , اثر خوراندن پساب کارخانه نشاسته بر عملکرد، قابلیت هضم و فراسنجه های خونی گوساله های نر پرواری هلشتاین , علوم دامی ایران , دوره ( ۴۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱, صفحه ۳۶۹-۳۷۷
 42. رئوفی ز , سعید زره داران , رحیمی، ق , آهنی م , دستار ب , تجزیه و تحلیل ژنتیکی صفات کیفیت تخم در بلدرچین ژاپنی , علوم دامی ایران , دوره ( ۴۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۰, صفحه ۴۱۳-۴۲۱
 43. عابدینی ا , قورچی ت , سعید زره داران , اثر جایگزینی سطوح مختلف تفاله مرکبات با دانه جو در جیره غذایی بره های نر توده تالشی , تحقیقات تولیدات دامی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹, صفحه ۴۱-۵۱
 44. یوسفی سهیل , آهنی م , سعید زره داران , سمیعی ر , خاتمی نژاد ر , بررسی چندشکلی ژن هورمون رشد و ارتباط آن با برخی صفات مرتبط با ترکیبات شیر در گوسفند نژاد زل , تحقیقات دام و طیور , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶, صفحه ۵۹-۶۶
 45. ناصر محمودنیا , فتح الله بلداجی , بهروز دستار , سعید زره داران , تعیین ارزش غذایی آرد ضایعات دو کشتارگاه طیور و تاثیر آن بر عملکرد و ترکیب الشه جوجههای گوشتی , پژوهش های علوم دامی , دوره ( ۲۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۵, صفحه ۹۹-۱۰۹
 46. حجت صنوبر کلاتی , محمود شمس شرق , بهروز دستار , سعید زره داران , تأثیر سطوح مختلف سلنیوم آلی و ویتامین E بر عملکرد و کیفیت گوشت در بلدرچین ژاپن , پژوهشهای علوم دامی ایران , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۳, صفحه ۸-۱۶
 47. سعید حسنی , مریم اردلان فر , سعید زره داران , محمدباقر صیادنژاد , تعیین بهترین میزان توارث نژاد هلشتاین در گاوهای شیری آمیخته بر اساس ترکیب صفات تولیدی و تولید مثلی , تحقیقات تولیدات دامی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۲, صفحه ۱-۷
 48. حسن فضایلی , دانیال حاجیلری , احمدرضا یزدانی , سعید زره داران , مختار مهاجر , مقایسه سطوح مختلف جایگزینی سیلاژ ذرت با سیلاژ تریتیکاله در جیره غذایی بره های نر زل در حال رشد , پژوهش های علوم دامی , دوره ( ۲۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲, صفحه ۴۳-۵۵
 49. محمود شمس شرق , بهمن پریزادیان کاوان , سعید زره داران , تأثیر سطوح مختلف انرژی و ال-کارنیتین جیره ای بر عملکرد، خصوصیات لاشه و ترکیب خون بلدرچین های ژاپنی , علوم دامی , دوره ( ۹۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱, صفحه ۵۰-۵۹
 50. مریم حیدری , مجتبی آهنی آذری , سعید حسنی , علیرضا خان احمدی , سعید زره داران , شناسایی چند شکلی ژنهای هورمون رشد pit1 و بتالاکتوگلوبولین در یک گله گاو هلشتاین , ژنتیک نوین , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹, صفحه ۷۱-۷۸
 51. مریم اردلان فر , سعید حسنی , سعید زره داران , محمدباقر صیادنژاد , برآورد پارامترهای ژنتیکی برخی صفات اقتصادی در گاوهای شیری آمیخته ایران , علوم دامی ایران , دوره ( ۴۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲, صفحه ۲۱۵-۲۲۱
 52. سعید حسنی , امید امام وردی , سعید زره داران , مجتبی آهنی آذری , همایون فرهنگ فر , برآورد روند ژنتیکی، فنوتیپی و محیطی برخی صفات رشد و درجه پوست در گوسفند قره‎گل , علوم دامی ایران , دوره ( ۴۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲, صفحه ۳۴۳-۳۴۹
 53. علیرضا فروغی , نورمحمد تربتی نژاد , جلیل قاسمی نژاد , سعید زره داران , عباسعلی ناصریان , تاثیر شکل فیزیکی جیره بر سن از شیر گیری، مصرف ماده خشک ومتابولیت های پلاسمای خون گوساله های شیری , پژوهشهای علوم دامی ایران , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲, صفحه ۳۳-۴۱
 54. حکیمه امامقلی بگلی , سعید زره داران , سعید حسنی , علیرضا خان احمدی , مختارعلی عباسی , برآورد همبستگی ژنتیکی و فنوتیپی صفات عملکرد و کیفیت تخم مرغ در مرغان بومی استان یزد , پژوهش های علوم دامی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲, صفحه ۸۹-۹۷
 55. انور آموزمهر , بهروز دستار , محمود شمس شرق , سعید زره داران , تاثیر سطوح مختلف سبوس برنج خام و عمل آوری شده در جیره بر عملکرد جوجه های گوشتی , علوم دامی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶, صفحه ۲۷-۳۳
 56. عبدالرضا حسین دوست , تقی قورچی , سعید زره داران , نریمان میراعلمی , تاثیر مکمل پروپیلن گلیکول و نمک های کلسیمی اسید چرب بلند زنجیر بر پارامترهای خونی، تولید و ترکیب شیر گاوهای شیری , علوم کشاورزی و منابع طبیعی , دوره ( ۱۶ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۲, صفحه ۱-۱۰
 57. اکبر یعقوبفر , رحمت سمیعی , بهروز دستار , سعید زره داران , فریدون نیک نفس , وحید تقی زاده , اثر شکل خوراک (پلت و آردی)، سطوح مواد مغذی و انرژی قابل متابولیسم بر عملکرد جوجه های گوشتی , علوم کشاورزی و منابع طبیعی , دوره ( ۱۶ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۲
 58. حکیمه امامقلی بگلی , سعید زره داران , سعید حسنی , مختارعلی عباسی , برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات مهم اقتصادی در مرغان بومی استان یزد , علوم دامی ایران , دوره ( ۴۰ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۲, صفحه ۶۳-۷۰
 59. بهمن پریزادیان کاوان , یوسف جعفری آهنگری , سعید زره داران , بررسی تاثیر سطوح مختلف ویتامین های E و C در رقیق کننده های شیر و تریس بر خصوصیات اسپرم قوچ آتابای در شرایط منجمد , علوم کشاورزی و منابع طبیعی , دوره ( ۱۵ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۱۲, صفحه ۱-۸
 60. قاسمی نژاد , تربتی نژاد , علیرضا فروغی , سعید زره داران , عباسعلی ناصریان , بهنام صارمی , اثر فرم فیزیکی خوراک بر برخی پارامترهای رشد و متابولیتهای خونی گوساله های شیری , علوم کشاورزی و منابع طبیعی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۶, صفحه ۱۴۳-۱۵۳
 61. بهمن پریزادیان کاوان , یوسف جعفری آهنگری , سعید زره داران , تاثیر سطوح مختلف ویتامین های E و C در رقیق کننده های شیر و تریس بر خصوصیات اسپرم قوچ آتابای در شرایط مایع , علوم کشاورزی و منابع طبیعی , دوره ( ۱۵ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۱, صفحه ۹-۱۹